Product Analytics
Product Analytics - 16 Nisan 2023
Product Analytics

"Adjust", mobil uygulama pazarlama analitiği ve reklam verimliliği alanında faaliyet gösteren bir şirketin adıdır. Adjust, mobil uygulama geliştiricilerine ve pazarlamacılara kullanıcı davranışlarını izleme, analiz etme ve reklam kampanyalarını optimize etme konusunda yardımcı olan bir analitik ve takip aracı sunar.

Mobil uygulama analitiği ve reklam optimizasyonunu kullanarak aşağıdaki aksiyonları alabilir: 

 • Veri izleme: Mobil uygulama kullanıcılarının davranışlarını izler ve kullanıcı etkileşimleri hakkında ayrıntılı veriler sağlar. Bu veriler kullanıcıların uygulama içindeki etkileşimlerini, kullanım sürelerini, dönüşüm oranlarını ve diğer analitik metrikleri içerebilir.
 • Veri analizi: Toplanan verileri analiz ederek kullanıcı davranışlarındaki trendleri, eğilimleri ve desenleri ortaya çıkarabilir. Bu analizler, uygulama performansını değerlendirmek, kullanıcı deneyimini optimize etmek ve pazarlama stratejilerini iyileştirmek için kullanılabilir.
 • Reklam kampanyalarını optimize etme: Reklam kampanyalarını optimize etmek için kullanıcı davranış verilerini kullanabilir. Reklam performansını değerlendirmek, dönüşüm oranlarını artırmak, maliyetleri azaltmak ve reklam bütçelerini etkili bir şekilde yönetmek için reklam kampanyalarının performansını analiz ve optimize edebilir.
 • Kullanıcı segmentasyonu: Adjust, kullanıcı davranışlarına dayalı olarak kullanıcıları farklı segmentlere ayırabilir. Bu segmentler, kullanıcıların tercihlerine, davranışlarına veya demografik özelliklerine göre oluşturulabilir. Kullanıcı segmentasyonu, hedef kitlenin daha iyi anlaşılmasını ve pazarlama stratejilerinin buna göre optimize edilmesini sağlar.
 • Gerçek zamanlı veri analitiği: Adjust, verileri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve analiz edebilir. Bu, hızlı bir şekilde kullanıcı davranışlarını değerlendirmek, reklam kampanyalarını güncellemek ve pazarlama stratejilerini dinamik olarak ayarlamak için web analistlerine yardımcı olabilir.

Adjust, mobil uygulama analitiği ve reklam optimizasyonu konusunda web analistlerine kullanıcı davranışlarına dayalı aksiyonlar alabilme imkanı sunar. Bu, mobil uygulama pazarlama stratejilerini optimize etmek ve kullanıcı deneyimini artırmak için kullanılabilir.

 Adjust Panelinde Öncelikli Olarak Bakılması Gerekilen Alanlar

 

 1. Panelde ilgili marka account’u içerisinde All Settings özellikleri kontrol edilmeli.  Adjust Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
 2. All Settings -> Platforms üzerinden eğer markanın hem IOS hem de Android app takibi yapılacaksa Multi-platform App alanı enable edilmeli ve ardından IOS için App ID, IOS Bundle ID; Android için ise App ID, App Sheme bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalı. Adjust Nedir ve Ne İçin Kullanılır?Adjust Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
 3. IOS 14+ Settings ayarının aktif olduğundan emin olunmalı. Eğer aktif değilse, partneri olduğumuz Adjust yetkilisi ile birlikte bu ayar düzenlenmeli.Adjust Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
 4. İlgili markanın mevcut event yapısı panele entegre edilerek, "event token"lar oluşturulmalı.Adjust Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
 5. Partner Setup ayarlarından da takibinin yapılması istenen third-party araçları ile Adjuts entegrasyonu yapılmalarak, karşılaştırmalı olarak bu third-party aaraçların takibi yapılmalı. Adjust Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
 6. Partner Setup içerisinde entegrasyonu sağlanacak olan third-party aracın hem IOS hem de Android tarafında ilgili link ID, App ID bilgilerini eklenmeli ve Event Linking ile Partner Parameter Mapping alanlarının doğru bir şekilde doldurulmuş olduğuna dikkat edilmeli. 
 7. Yapılan Testler ve bazı eventler Statistics raporlarına daha geç düştüğü için performans ekipleri genellikle paneller arası event ve metriklerde farklılıklar görmektedirler. Raporlar Automate alanından görüntülenmelidir. Adjust Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Adjust ve Diğer Paneller Arasındaki Veri Tutarsızlıkları

Web analitik panelleri ile diğer paneller arasındaki veri tutarsızlıklarının birkaç farklı sebep olabilir. İşte bazı potansiyel sebepler:

 • Veri kaynakları: Farklı web analitik panelleri farklı veri kaynaklarından veri toplar. Örneğin, biri mobil uygulamalar üzerinden veri toplarken, diğer analitik paneller web siteleri üzerinden veri toplayabilir. Farklı veri kaynakları, kullanıcı davranışlarının ve etkileşimlerinin farklı yönlerini yansıtabilir ve sonuçlarda farklılıklara yol açabilir.
 • Veri işleme yöntemleri: Web analitik panelleri, veri toplama ve işleme yöntemleri konusunda farklı yaklaşımlar kullanabilir. Farklı paneller, veri işleme yöntemlerinde farklı algoritmalar, filtreler veya veri düzenleme prosedürleri kullanabilir. Bu da sonuçlarda farklılıklara neden olabilir.
 • Veri doğruluğu ve güvenilirlik: Veri doğruluğu ve güvenilirliği, web analitik panelleri arasında farklılık gösterebilir. Bir panelin veri toplama ve doğrulama yöntemleri, diğerinden farklı olabilir ve bu da sonuçlarda tutarsızlıklara yol açabilir. Özellikle üçüncü taraf veri kaynakları veya kullanıcı tarafından sağlanan veriler gibi güvenilirlik açısından belirsiz verilerin kullanıldığı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir.
 • Panel ayarları: Web analitik panelleri, kullanıcıların panel ayarlarını yapılandırmasına izin verir. Kullanıcıların farklı panel ayarları seçmesi, veri tutarsızlıklarına yol açabilir. Örneğin, panellerin farklı zaman dilimlerini veya zaman aralıklarını kullanması, sonuçlarda farklılıklara neden olabilir.
 • Veri entegrasyonu: Web analitik panelleri, farklı veri kaynaklarından gelen verileri entegre etme konusunda farklı yaklaşımlar kullanabilir. Farklı veri entegrasyon yöntemleri, veri tutarsızlıklarına neden olabilir. Özellikle birden çok veri kaynağının entegre edildiği karmaşık senaryolarda veri tutarsızlıkları ortaya çıkabilir.

Yukarıda sözünü etmiş olduğumuz veri tutarsızlıklarını senaryolaştıracak olursak bazı yaygın senaryolar şu şekildedir:

 • Dowloads & Installs
 • Kullanıcı ve cihaz bazlı kurulumlar
 • Zaman dilimleri ve konum belirleme
 • Uygulama güncellemeleri
 • Third-party store kurulumları
 • Event karşılaştırmaları

 

Dowloads & Install: "Download" terimi, bir kullanıcının App Store veya Google Play Store gibi bir uygulama mağazasından bir uygulamayı cihazına indirmesini ifade ederken, "Install" terimi ise kullanıcının uygulamayı indirdikten sonra ilk kez açması anlamına gelir. Adjust, indirme verilerini takip eden kurulumları izler, ancak App Store ve Google Play Store gibi mağaza sahipleri her iki veriyi de takip eder. Sadece kurulum verilerini takip etmesinin sebepleri ise Google ve App Store indirme verilerine erişiminin olmaması ve SDK'ların işleyişinden kaynaklanmaktadır. Bir diğer neden ise, SDK'ların yalnızca yeni bir cihazda uygulamanın ilk kez çalıştırıldığında bir kurulumun gerçekleştiğini bildirmesi ve bu nedenle Adjust aracının yalnızca yeni bir cihazda kurulum gerçekleştiğinde bilgilendirilmesidir. Bu durumda, indirilen ancak hiç açılmayan uygulamalar kaynaklı olabilecek potansiyel tutarsızlıklar ortaya çıkabilir.

 

Kullanıcı ve cihaz bazlı kurulumlar: Hem App hem de Google kurulumları, kullanıcıların App Store hesabına göre sayım sayarken, Adjust ölçümleme yaparken Adjust reklam kimliği (Advertising ID)lerine göre ölçümleme yapar.

Örneğin, bir kullanıcının hem bir iPhone'u hem de iPad'i varsa ve aynı uygulamayı ikisine de yükleme durumunda ortaya bazı veri tutarsızlıkları ortaya çıkabilir. Adjust ise, her iki reklam kimliğinden veri aldığı için iki kurulum olarak sayar. Ancak Apple, her cihaz için tek bir kullanıcı hesabı olduğunu varsaydığından sadece bir kurulum olarak sayar.

 

Zaman dilimleri ve konum belirleme: Adjust, kullanıcıların konumlarını ve bulundukları saat dilimlerini diğer platformlardan farklı bir şekilde işler. Apple ve Google, kullanıcıların store hesaplarına göre konum verilerini belirlerken, Adjust ise kurulum anındaki IP adresini temel alır.

Örneğin, bir kullanıcının hesabı İngiltere App Store'una bağlı olsa bile, uygulamayı Almanya'da kurmuşsa Apple ve Google bu kurulumu hala İngiltere'de sayarken Adjust bu kurulumu Almanya'da meydana gelmiş olarak kaydeder. Bu nedenle, kurulum ve konum açısından iki platform arasında bazen farklılıklar görülebilir.

Zaman dilimlerine baktığımızda Adjust UTC olarak kısaltılan Coordinated Universal Time'a göre ölçümleme yaparken, diğer platformların zaman dilimine göre farklılıklar gösterdiği söylenebilir. (örneğin, Google Adsense PST bazlı çalışır). 

Uygulama güncellemeleri: Eğer, bir uygulama ilk adımda Adjust SDK’sını kullanmadan yayınlandıysa ve SDK kurulumdan sonra eklendiyse, uygulama üzerinde bir güncelleme yapan tüm "eski" kullanıcılar Adjust tarafında tüm o eski kullanılar yeni kullanıcılar olarak takip edilmektedir. Apple ve Google ise bu aksiyonu sadece bir güncelleme olarak görmektedir ve bu kullanıcıları bu iki platform yeni kullanıcı olarak saymamaktadır. Bu durum sonucunda da veriler arası tutarsızlıkların görülmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Third-party store kurulumları: Eğer mevcut uygulamanızı (Adjust SDK'sı entegre edilmiş bir APK olarak) Google Play Store veya App Store dışındaki herhangi bir üçüncü parti store'larda yayınladığınızda, Adjust bu kurulumları takip etmekle birlikte Apple ve Google tarafında bunları saymayacaktır. Bu durum özellikle Android uygulamalar açısından  daha fazzla veri tutarsızlığı görüntülenmesine sebebiyet verebilir.  

Event Karşılaştırmaları: Google Ads, Facebook ve Adjust gibi toolarda, kurulum sonrası event'lerinin attribution'ını birbirinden farklıdır, bu durum ölçümleme farklılıkları sebebiyle verilerin karşılaştırılmasını sağlarken veriler arası tutarsızlıkların görülmesine sebebiyet verir: 

 • Google Ads (Adwords) event'leri tıklama kaynaklarına bağlarken varsayılan olarak 30 günlük bir event attribution penceresine sahiptir. Adjust'ın attribution penceresi ise varsayılan olarak 7 gündür. Bu sebeple Ads ve Adjust veri karşılaştırması yapmak doğru olmayacaktır.
 • Meta (Facebook) event’leri ise eventleri clicks verilerine bağlar ve varsayılan attirbution modeli varsayılan olarak 28 gündür. Adjust’ın ise yine varsayılan ayarlarında sadece 7 günlük bir son tıklama geçerli olmaktadır. Burada bir veri karşılaştırması yapılması durumunda, sayılar meta tarafında fazladan üç haftalık veri içerdiği görüntüleneceği anlamına gelmektedir.. Bu bilgiden ve açıklamadan hareketle Meta ve Adjust karşılaştırması yapmamak gerekir. 
 • Genel olarak Adjust, event'leri kurulum kaynağına veya reattribution modeline bağlamaktadır, diyebiliriz. Adjust tarafında sadece tek bir event attribution penceresi bulunmamaktadır. Bunun yerine Adjust tarafında event'ler kullanıcının kurulum kaynağına süresiz olarak attribute edilmektedir. 

Bonus: 

Adjust Leverage Nedir?

"Adjust leverage" terimi, reklam teknolojisi şirketi Adjust tarafından kullanılan bir ifadedir. Adjust, reklam kampanyalarını optimize etmek ve performansını artırmak için kullanılan bir reklam ölçümleme ve analitik platformudur. "Leverage" ise, bir şeyden en iyi şekilde yararlanma, avantaj sağlama veya kullanma anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla, "Adjust leverage" terimi, Adjust platformunun, reklam kampanyalarını optimize etmek için kullanıcılarına sunduğu avantajlardan veya faydalardan bahsedebilir. Bu, reklam verilerini kullanarak reklam kampanyalarını daha etkili hale getirme, reklam bütçesini daha akıllıca yönetme, kullanıcı davranışlarını daha iyi anlama, kullanıcı deneyimini geliştirme gibi konuları içerebilir. "Adjust leverage" terimi, Adjust platformunun sunduğu potansiyel avantajları ifade eden bir ifadedir.

Burada özellikle daha detaylı bilgi almak isterseniz Binance ekibinin bu yazısına erişim sağlayabilirsiniz. 

Ürün Analitiği & Veri Kategorisindeki Benzer Bloglarımız

Universal Analytics İlişkilendirme Modelleri
Universal Analytics İlişkilendirme Modelleri

İlişkilendirme modellerinin dijital pazarlama faaliyetlerine etkisini anlamak, bütçenizi optimize etmek ve strateji geliştime açısından oldukça önemlidir.

Devamını oku
Google Tag Manager Nedir? GTM Nasıl Kurulur?
Google Tag Manager Nedir? GTM Nasıl Kurulur?

Google Tag Manager(GTM) ile neler yapabileceğimizi, WordPress, Ticimax, T-Soft gibi panellerde GTM kodlarını nasıl ekleyeceğinizi bu yazımızda bulabilirsiniz.

Devamını oku
Çerezler (Cookies) Nedir? Ne işe Yarar?
Çerezler (Cookies) Nedir? Ne işe Yarar?

Çerezler (Cookies) hakkındaki tüm bilinmezlikleri ve merak edilenleri sizler için bu yazımızda derledik.

Devamını oku
Sizi bekliyoruz! Çok boyutlu dijital pazarlama çözümlerimizle tanışmak için hemen iletişime geçin.