Adem Mert Kocakaya
Adem Mert Kocakaya - 05 Eylül 2022
SEO Team Lead

Arama motoru optimizasyonu (SEO) optimizasyon çalışmalarında sıklıkla karşılaşılan metriklerden bir tanesi de başlık (heading) düzeninin nasıl olması gerektiğiyle ilgilidir. SEO'yu hiç bilmeyen yahut bu alana yeni başlayan uzmanların anlamlandırmakta güçlük çektiği sorulardan bir tanesi SEO başlık düzeninin nasıl olması gerektiğidir. SEO uyumlu bir sayfa oluştururken, heading etiketleriyle sayfada yer alan başlıklandırmalar oldukça önemlidir. Sayfa içeriğini doğru yansıtmak, kullanıcıya ve arama motoru botlarına sayfada yer alan içerik partlarını ve odak başlıkları verebilmek için heading etiket tiplerinden yararlanılmaktadır. Peki heading başlık tipleri neden bu kadar önemli? Yazımızda sizler için bu bilgilere yer verdik!

Heading/Başlık Etiketleri Nedir?

Arama motoru botları, herhangi bir konuda sorgu/arama yapan kullanıcıya en doğru ve zengin ve içeriğe sahip web sitelerini göstermeyi hedeflemektedir. Ancak arama motoru botları, insan olmadıkları için belli bir algoritma kuralları çerçevesinde web sitelerini tarayarak, sayfaları anlamlandırmaya çalışır. Bu anlamlandırma işlemi sırasında bir takım metrikleri baz alarak sayfa içeriğinin ne hakkında olduğu ve neyi anlattığını öğrenmeye çalışırlar.

İşte heading/başlık etiketleri de, arama motoru botlarının sayfayı anlamlandırmasına yardımcı olan oldukça önemli SEO metriklerinden bir tanesidir. Heading etiketleri genellikle "" kod blogu içerisinde yazılmakta ve hiyerarşik olarak 1'den 6'ya kadar ilerlemektedir.

SEO Başlık Düzeni Nedir? Heading Başlık Hiyerarşisi Nasıl Olmalı?

Neden Heading/Başlık Etiketleri Kullanmalıyız?

Heading etiketleri, sayfa içeriğinin hem kullanıcı hem de arama motoru botları tarafından anlamlandırılmasını sağlayan vurgulayıcı metinlerdir. Varsayılan olarak boyut, kalınlık gibi stil yapıları diğer yazı metinlerinden farklı ve belirgindir. Arama motoru botları, web sayfalarını yorumlarken, sayfaların kullanıcının okuma ve gezinme düzenine uygun hazırlanmasını istemektedir. Zira kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgiye, en verimli ve pratik şekilde ulaşmasını sağlayan web sitelerini sunmak, arama motorlarının da güvenililirlik ve prestijini artırmaktadır.

Bu yüzden arama motorları, sayfa içeriklerinin akademik bir yapı ve hiyerarşide oluşturulmasını istemektedir. Heading etiketleri ise bu hiyerarşinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Zira sayfa içerisinde hiyerarşik olarak eklenen heading/başlık etiketleri; "ana konu > alt konu > alt başlık ve açıklama" düzenini anlamlandırmakta ve arama yapan kullanıcıya bu başlık düzeni içerisindeki önem sırasına göre SERP'te site sonuçlarını listelemektedir.

Heading etiketlerinin kullanımı, sadece arama motorlarının sayfayı anlamlandırmasını değil aynı zamanda web sayfasını ziyaret eden kullanıcıların da ihtiyaç duydukları başlık ve bilgi metinlerine kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktadır. Bu yüzden heading/başlık etiketlerinin kullanımı, SEO uyumlu bir web sayfası oluşturmak için oldukça önemli metriklerdendir.

Heading/Başlık Etiketleri Nelerdir?

Başlık etiketlerinin 1'den 6'ya kadar farklı tip ve kullanım örnekleri mevcuttur. Bu başlık tipleri, aldıkları sayıya göre boyut ve biçim olarak daha büyük ve belirgin bir stilden daha normal ve küçük puntolu stile doğru değişiklik göstermektedir. Heading/başlık tipleri şunlardır:

  • H1: Sayfanın ana başlığıdır. Her sayfada sadece 1 adet H1 etiketi bulunmalıdır. H1 etiketi, ilgili sayfanın hangi konu hakkında bilgi/içerik sunduğunu belirten ve sayfanın SERP'te görünür olması hedeflenen ana keyword/anahtar kelimesini yansıtır.
  • H2: Sayfanın ana başlığı (H1)'ini destekleyen konu başlıklarıdır. H2 etiketleri, sayfa içeriğindeki üst başlıkları ifade etmektedir.
  • H3: Sayfadaki üst başlıkları destekleyen alt başlıklardır. H2 etiketi altında, o etiketle alakalı başlık ve konuları belirtmek için kullanılır.
  • H4, H5 ve H6: Sayfa içeriğinde ihtiyaç duyulması halinde alt başlıkları belirtmek için kullanılır. Örneğin H2 üst başlığının altında kullanılan H3 başlık ve metinlerini daha fazla alt başlığa bölmek gerekiyorsa H4, H5 ve H6 başlıklardan yararlanılabilir.

Heading/Başlık Etiketlerinin Hiyerarşisi Nasıl Olmalı?

Bir web sayfasında heading/başlık etiketleri kullanılacaksa bu etiketlerin mutlaka konu bütünlüğünü sağlayacak şekilde hiyerarşik olarak sayfaya eklenmesi gerekmektedir. Örneğin Dijital Pazarlama başlığıyla bir web sayfası içeriği oluşturuluyorsa ve bu içerik, alt başlık ve konulara sahipse; ilgili içeriğin heading/başlık hiyerarşisi şu şekilde olabilir:

H1: Dijital Pazarlama
	H2: Dijital Pazarlama Nedir?
	H2: Neden Dijital Pazarlama?
	H2: Dijital Pazarlamanın Avantajları ve Dezavantajları
		H3: Dijital Pazarlamanın Avantajlar
		H3: Dijital Pazarlamanın Dezavantajları
	H2: Dijital Pazarlama Kursları
		H3: Dijital Pazarlama İçin Hangi Kursu Almalıyım?
			H4: Udemy Dijital Pazarlama Kursu

Heading/başlık hiyerarşisini oluştururken önemli olan; başlıkların konu bütünlüğünü koruması ve alt başlıkların mutlaka o konuyla alakalı üst başlıklardan sonra eklenmesidir. Örneğin Dijital Pazarlama Kursları başlığında bir H2 varken, Dijital Pazarlama İçin Hangi Kursu Almalıyım? başlığı, Dijital Pazarlama Kursları başlığının alt başlığı olmalıdır. Bu yüzden H3 etiketinde bu başlık eklenmekte ve Dijital Pazarlama Kursları H2 başlığından hemen sonra bu başlığa yer verilmelidir.

Heading/Başlık Etiketleri Kullanımında Sık Yapılan Hatalar

Birçok web sitesi, içeriklerinde heading/başlık etiketi kullanımına yer verirken konu bütünlüğü ve başlık hiyerarşisinde hatalar yapmaktadır. Bu hatalar, arama motoru botlarının sayfayı anlamlandırması ve yorumlamasını zorlaştırırken aynı zamanda kullanıcıya estetik açıdan verimsiz bir içerik sunmaktadır. Heading/başlık etiketi kullanırken sık yapılan hatalar ise genellikle şunlardır:

Tüm İçerik Başlıklarını H2 Etiketiyle Eklemek

Genellikle sahip olduğu stil ve puntodan dolayı web siteleri içerik başlıklarında sadece H2 kullanabilmektedir. Ancak bu oldukça hatalı bir yöntemdir. Zira başlıkların (H2,H3,H4 vs.) stil ve puntoları CSS yardımıyla düzenlenebilmekte ve istenilen boyut ve vurgulayıcı tonlara getirilebilmektedir. İçerikte yer alacak başlık etiketilerinin kullanılmasının temel sebebi stil ve biçimden ziyade arama motoru botlarının sayfa hiyerarşisini anlamlandırmasına yardımcı olmaktır. Bu yüzden tüm başlıkları H2 etiketleri içerisinde kullanmak oldukça hatalı bir yöntemdir.

H1'den Sonra Metin Eklemeden H2 Başlık Kullanmak

Birçok web sitesinin yaptığı hatalardan bir tanesi ise; sayfada kullanılan H1 etiketini sadece kullanmış olmak için sayfaya eklemeleridir. Halbuki H1 etiketi, sayfa içeriğinin ana bir keywordde yansıtan en önemli başlık etiketidir diyebiliriz. Bu yüzden H1 etiketinden sonra mutlaka 100-150 kelimelik bir metin içeriğinin yer alması gerekmektedir. Bu metin içeriği sayfa özetine ve sayfanın ana konusuna yer vererek H1 başlık etiketini desteklemektedir. Ardından H2, H3 ve diğer alt başlıklara yer verilmelidir.

Tüm Alt Başlıkları İçeriğin Sonunda Vermek

Bazı web siteleri, başlık hiyerarşisini yanlış anlamakta ve sayfa içerisinde önce H1 ardından tüm H2 başlıklar ve ardından tüm H3 başlıkları eklemektedir. Buradaki hiyerarşi yazının ve başlıkların konu bütünlüğüyle ilgilidir. Bu yüzden sayfada başlık tiplerini sırasıyla kullanmak yanlış bir hiyerarşidir. Doğru olan başlık kullanım yapısı ise yukarıda örneğini verdiğimiz gibi Üst Başlık > Varsa Üst Başlığı İlgilendiren Alt Başlık şeklinde olmalıdır. Yani sayfada H2 ardından H3 kullandıktan sonra eğer kullanılan H2 ve H3 başlığını ilgilendirmeyen farklı bir üst başlık eklenecekse yeniden H2 etiketiyle sayfaya eklenmelidir.

Sayfadaki Sabit Alanlarda Heading Etiketi Kullanmak

Genellikle sahip olduğu biçim ve punto nedeniyle sayfalardaki pek çok sabit alanda heading başlıkları kullanılmaktadır. Örneğin headerda yer alana menü linklerinde, sosyal medya linklerinde veya footerda yer alan link ve kategori sidebarlarındaki linklemelerde heading/başlık işaretlemelerinin kullanılması, sayfa içeriğinin anlamlandırmasını bozan bir yöntemdir. Zira heading etiketleri, sayfa içeriğinin başlık hiyerarşisini ve konu bütünlüğünü sağlamak için kullanılır. Bu yüzden sayfalarda yer alan sabit alan ve linkler için heading yerine span işaretlemesi kullanılarak CSS yardımıyla biçim ve puntoları düzenlenebilmektedir.

H1 Etiketini CSS Yardımıyla Gizlemek

Birçok web sitesinde, sahip olduğu punto ve biçimden dolayı H1 etiketi kullanılmak istenmez. Çünkü H1 etiketi sayfadaki en büyük ve belirgin fonta sahip etikettir. Bu durumda web siteleri, sayfada H1 kullanmış olmak için ekledikleri H1 etiketini CSS yardımıyla display:none veya visibility:hidden yaparak kullanıcıya gizlerler. Ancak bu yöntem eski ve hiçbir fayda sağlamayan yöntemdir. Zira arama motoru botları, sayfada görünürlüğü gizlenen metin ve başlıkları anlamlandırabilmektedir. O yüzden sayfaya eklenen H1, CSS yardımıyla gizlendiğinde ve kullanıcıya gösterilmediğinde, arama motoru botları için de görünmez kabul edilir ve sağlaması gereken faydayı sağlayamaz. Sayfaya eklenen H1 etiketini CSS yardımıyla gizlemek yerine aynı CSS kod satırında H1 etiketinin boyut ve biçimi düzenlenerek sayfa estetiğine uyumlu hale gelmesi sağlanabilmektedir.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Kategorisindeki Benzer Bloglarımız

SEO için Kullanabileceğiniz En İyi Wordpress Eklentileri
SEO için Kullanabileceğiniz En İyi Wordpress Eklentileri

Wordpress altyapılı sitelerde SEO işlemlerinizi kolaylaştıracak, en güncel ve güzel eklentileri AnalyticaHouse blogta derledik. Hemen okumak için tıklayın!

Devamını oku
Yerel (Local) SEO: Belirli Bir Lokasyonda SEO Stratejileri
Yerel (Local) SEO: Belirli Bir Lokasyonda SEO Stratejileri

Küçük işletmeler, lokasyon bazlı odağı olanlar ve hizmet satışı yapan firmalar yerel (local) SEO'ya çok ihtiyaç duyarlar. Lokal SEO'nun tüm detayları yazımızda!

Devamını oku
Google Discover: Keşfedilmek İçin Daha Fazlası
Google Discover: Keşfedilmek İçin Daha Fazlası

Google Discover; organik trafik artışını sağlayan, kullanıcı odaklı bir uygulamadır. Google Discover'da yer almak için yapmanız gerekenler blog yazımızda!

Devamını oku
Sizi bekliyoruz! Çok boyutlu dijital pazarlama çözümlerimizle tanışmak için hemen iletişime geçin.