Adem Mert Kocakaya
Adem Mert Kocakaya - 04 Eylül 2022
SEO Team Lead

HTTP, belirli bir kaynağın ve dataların, dağıtım ve yorumlanmasını sağlayan bir çeşit iletişim protokülüdür. Web sitelerinin veri akışını sağlayan temel protokol HTTP üzerine kurulmuştur. Bir web sayfasını ziyaret ettiğimiz zaman, sayfaya farklı bir kaynaktan dahil edilen veri, sayfanın yüklenmesi ve tarayıcı tarafından yorumlanması, kısacası kullanıcıya aktarılan tüm veri HTTP protokolü üzerinden gerçekleştirilmektedir.

HTTP iletişim protokolünün, geliştiriciler ve botlarca daha başarılı yorumlanabilmesi için çeşitli response yani yanıt kodları bulunmaktadır. Bu yanıt kodları sayısal değerlerle ifade edilmektedir. Örneğin 200, 301, 404 vb.

HTTP & HTTPS Farkı Nedir?

Sıkça merak edilen başlıklardan bir tanesi ise HTTP ile HTTPS arasında farktır. Burada yer alan HTTPS, HTTP'den farklı bir protokol değildir. Sonuna eklenen "S" harfi, ilgili HTTP portunun, SSL sertifikasına sahip olduğunu gösterir. SSL sertifikası ise, HTTP protokolü üzerinden aktarılan verilerin şifrelenmesini sağlamaktadır.

Bu sayede kullanıcı bilgileri, çerezler, ödeme ve kişisel bilgiler tarayıcı çerez ve önbelleğinde şifrelenerek saklanır. Herhangi 3.taraf bir kişi/kurum bu datalara ulaştığı zaman şifrelenmiş metinlerle karşılaşır. Bu sayede de kullanıcı gezinimi güvenli hale getirilmiş olur.

Arama motoru algoritmaları, web sitelerindeki HTTP protokolünün SSL sertifikasına sahip olmasını istemektedir. SEO çalışmaları için önemli bir metrik olan SSL sertifikası aynı zamanda tarayıcılar tarafından da dikkate alınmaktadır. SSL sertifikası olmayan bir web sitesini ziyaret ettiğinizde "Güvenli Değil" ibaresiyle karşılaşırsınız.

HTTP Response / Yanıt Kodları Nelerdir?

HTTP iletişim protokolü, çeşitli durumlarda dataları yüklerken sorun yaşayabilir, yahut GET/POST isteğinde bulunulan URL'de çeşitli sıkıntı veya parametre beklentileri olabilir. Bu gibi durumlarda HTTP protokolü, durumu anlatmak için response kodlar kullanır. Bu kodlar sayısal değerlerden oluşmaktadır.

HTTP Durum Kodları Nelerdir? Kapsamlı HTTP Durum Kodları Rehberi

200 Response - OK

HTTP yanıtının 200 dönmesi, sayfanın başarılı bir şekilde yüklendiğini ifade etmektedir. Data aktarımında hiçbir sorun yoksa genellikle 200 durum kodu döner.

204 Response - No Content

Genellikle hiçbir içeriğe sahip olmayan sayfalar 204 hata kodu dönmektedir.

301 Response - Moved Permanently

HTTP yanıtının 301 dönmesi, ilgili URL'in kalıcı olarak farklı bir URL'de yönlendiğini ifade etmektedir. Genellikle kapatılan/hataya düşen sayfaların, arama motorlarındaki otoritesini kaybetmemek için 301 hata koduyla kalıcı yönlendirmeler yapılmaktadır.

302 Response - Moved Temporarily

302 response kodu, ilgili URL'in geçici olarak başka bir URL'e yönlendirildiğini, belirli bir zaman sonra tekrardan aktif edileceğini ifade eder. Bu sayede arama motoru botları, ilgili URL'i dizinlerinden silmez ve otoritesini kaybettirmezler.

400 Response - Bad Request

HTTP yanıtının 400 dönmesi, bir sayfaya aşırı ve kötü niyetli isteklerde dönen durum kodudur. Örneğin spam giriş denemeleri, bot CURL ve veri çekme işlemlerinde güvenlik amacıyla bazı sunucular 400 yanıt kodunu dönmektedir.

401 Response - Unauthorized

Web sitesinde, kullanıcı/yönetici girişi gerektiren, herhangi bir session ve token şartı olan URL'lere misafir girişi denendiği taktirde verilen durum yanıtı 401'dir. Yetkisiz giriş olduğunu ifade etmek için kullanılır.

403 Response - Forbidden

403 response kodu, ilgili URL'e erişim izni olmadığını ifade eden yanıt kodudur. Örneğin bir token, şifre veya kimlik aracılığıyla giriş yapılması gereken sayfaya, doğrudan giriş denendiğinde genellikle 403 yanıt kodu dönmektedir.

404 Response - Not Found

HTTP yanıtının 404 olması, o URL'le ilgili dataların sağlıklı aktarılmadığı, sayfanın yüklenmediğini ifade etmektedir. Bir URL'in 404 vermesi o URL'in artık kırık link olduğunu ifade etmektedir.

405 Response - Method Not Allowed

HTTP yanıtının 405 dönmesi, istekte bulunulan sayfaya yanlış method/datayla istekte bulunulduğunu ifade eder. Örneğin methodu POST olan bir sayfaya GET isteğinde bulunulduğunda 405 durum kodu dönmektedir.

500 Response - Internal Server Error

500 response kodu, web sitesindeki sunucu kaynaklı problemlerden dolayı sayfanın yüklenmediğini ifade eden hata kodudur.

503 Response - Service Unavailable

HTTP yanıtının 503 dönmesi, sunucu taraflı aşırı yüklenme, bant genişliğinin azalması vb. durumlarda dönen yanıt kodudur. Ziyaret sırasında sunucunun oldukça zorlandığını ifade etmektedir.

Diğer HTTP Response / Durum Kodları

En yaygın olanlar dışında aşağıda yer alan durum kodları da HTTP yanıtlarında kullanılmaktadır.

 • 100 - Continue - Devam
 • 101 - Switching Protocols - Anahtarlama Protokolü
 • 102 - Processing - webDAV : İşlem
 • 201 - Created - Oluşturuldu
 • 202 - Accepted - Onaylandı
 • 203 - Non-Authoritative Information - Yetersiz Bilgi
 • 205 - Reset Content - İçeriği Baştan al
 • 206 - Partial Content - Kısmi İçerik
 • 207 - Multi-Status - WebDAV :Çok-Statü
 • 210 - Content Different - WebDAV :Farklı İçerik
 • 300 - Multiple Choices - Çok Seçenek
 • 303 - See Other - Diğerlerine Bak
 • 304 - Not Modified - Güncellenmedi
 • 305 - Use Proxy - Proxy Kullan
 • 307 - Temporary Redirect - Geçici olarak yeniden gönder
 • 402 - Payment Required - Ödeme Gerekli
 • 406 - Not Acceptable - Kabul Edilemez
 • 407 - Proxy Sunucusuna giriş yapmak gerekli
 • 408 - İstek zaman aşamına uğradı
 • 409 - Conflict - (Hatlar) Çakıştı,Çakışma
 • 410 - Gone - Bak
 • 411 - Length Required
 • 412 - Precondition Failed
 • 413 - Request Entity Too Large
 • 414 - Request - URI Too Long
 • 415 - Unsupported Media Type - Desteklenmeyen medya türü
 • 416 - Requested range unsatifiable
 • 417 - Expectation failed
 • 422 - Unprocessable entity
 • 423 - Locked
 • 424 - Method failure
 • 451 - Unavailable For Legal Reasons - Yasal nedenlerle gösterilemiyor
 • 501 - Uygulanmamış
 • 502 - Geçersiz Ağ Geçidi
 • 504 - Gateway Timeout
 • 505 - HTTP Version not supported - HTTP versiyonu desteklenmiyor
 • 507 - Insufficient storage

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Kategorisindeki Benzer Bloglarımız

TailwindCSS - Purge İle Optimize Web Siteleri
TailwindCSS - Purge İle Optimize Web Siteleri

Son aylarda popülerliği hızla artan tailwindcss ile optimize ve hızlı web siteleri nasıl kurulur? İçeriğimizde ayrıntılarını paylaştık!

Devamını oku
Website Analizinde User-agent ve Lokasyon Değişikliği
Website Analizinde User-agent ve Lokasyon Değişikliği

Website analizi yaparken websitesinin farklı lokasyonlardan nasıl göründüğü, farklı user-agent'larda nasıl açıldığınız analiz edebileceğiniz 2 yöntemi sizler için derledik!

Devamını oku
Google Search Snippet Türleri ve Teknikleri
Google Search Snippet Türleri ve Teknikleri

Google öne çıkan içeriklerde ve zengin sonuçlarda yer almak için hedeflemeniz gereken snippet türleri ve tekniklerini sizler için makalemizde derledik!

Devamını oku
Sizi bekliyoruz! Çok boyutlu dijital pazarlama çözümlerimizle tanışmak için hemen iletişime geçin.