Project Management
Project Management - 04 Eylül 2022
Project Management

Agile proje yönetimi ve metodlarından birisi olan scrum metodunun neden önemli olduğunu anlayabilmek için ilk önce agile proje yönteminin ne olduğunu, tarihini ve buna bağlı olarak metodlarından birisi olan scrum metoduna duyulan ihtiyacı iyi analiz etmek, metodun gerekliliklerini ve nerede önem arz ettiğini anlamak gereklidir.

Agile proje yönetimi ve scrum metodunun önemini uygulandığı yere ve zamana göre değerlendirmek en doğrusu olacaktır. Proje bazlı uygulanan bu yöntemler doğru anda ve doğru yerde uygulandığı zaman altın kıymetinde işler çıkmasına yarayacak ve kişilerin , kurumların gelişen dünyada güncel kalmasının önünü açacaktır. Bu da sadece yapılan projelerin kalitesini arttırmayacak aynı zamanda o projelerde çalışan kişi ve kurumları ciddi anlamda geliştirecektir.

Agile Proje Yönetimi Nedir ? 

Agile proje yönetimi, proje yaşam döngüsünün ilk adımdan en son adıma kadar iterasyonu baz alıp tüm yaşam döngüsünü küçük parçalara bölerek ve bu adımların her birinde yeniden planlama ve kontrol yapılarak uygulanan bir proje yönetimi yaklaşımıdır. 

Birbirine bağlı ve iterasyonlu bu yaşam döngüleri yapılan projelerde hız ve verimliliği arttırmayı esas alır. Özellikle yazılım geliştirme projelerinde sıklıkla kullanılan agile proje yönetimi tarihsel proje yönetimlerinden farklı olarak doğrusal bir yol izlemez ve her proje adımında size değişiklik ve düzenleme yetkisi verir. Hataları ve zaman kayıplarını önleyen bu yöntemin temelinde karşılıklı güven, işbirliği isteği, yetkilendirme becerilerinin gelişmiş olması ve esnek olabilme, esnek kalabilme becerileri yatar. 

Alttaki görseldeki gibi sırasıyla planlama, uygulama, kontrol etme, geri bildirim alma, gözden geçirme ve devreye alma adımları uygulanan agile proje yönetimi, klasik proje yönetim uygulamalarından birbirine bağlı yaşam döngüleri olan ve iterasyonu baz alan sistemiyle ayrışır. Devreye alınan projenin yaşam döngüsü devreye alındığı gibi bitmez, yaşam döngüsü sıradaki projeye bağlanarak eski proje ile aynı adımları izler.

Agile Proje Yönetimi ve Scrum Metodu Neden Önemlidir?

Blogumuzun ileriki kısımlarında bu yöntemin ne kadar işe yaradığından bahsedeceğiz. Ama en azından agile proje yönetiminde sürekli bir kontrol mekanizması olmasından ve projelerin yaşam döngülerinin birbirine bağlanmasından , hataların daha az olduğunu veya yapılan hataların sonuçlarının yaşam döngüsü adımlarında kolayca geri döndürülebileceğini bu yöntemin işleyişinden söylemek mümkün.

Scrum Metodolojisi Nedir? 

Peki agile proje yönetimi metodlarından birisi olan scrum metodolojisi nedir? Hemen cevaplayalım. Dünyanın sık ve hızla gelişmesiyle birlikte özellikle büyük ve hantal yapıdaki firmaların yeni düzene ayak uydurması zorlaşmış, müşteri beklentileri artmış, projelerin kapsamları ve amaçları genişlemişti. Buna bağlı olarak proje yönetimi zorlaşmış ve projelerde başarısızlıklar meydana gelmişti. Sonra birkaç kahraman ortaya çıktı. 

Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından 1990’ların başında geliştirilen scrum metodolojisi verimliliği tartışılmaya başlanan proje yönetimine yeni bir soluk getirmiştir. Elde edilen verilerden de fark edilebileceği gibi projelerdeki başarı oranı agile proje yönetimi ve scrum metodunun geliştirilmesinden sonra ciddi ivmelenerek artışa geçmiştir. 

3 temel felsefe üzerine inşaa edilen scrum metodolojisinde bu felsefeler:

  • Şeffaflık, projelerin düzgün ilerlemesi adına herkes tarafından hataların ve doğruların açıkça görülmesi anlamına gelmektedir. 
  • Gözlemleme, düzenli kontrol etmek ve 
  • Uyarlama ise yapılan değişikliklerin uyumlu olmasını sağlamak anlamına gelir. 

Scrum metodolojisinin ilk uygulandığı zamanlara kısa bir yolculuk yapmak istersek, bu metodoloji daha çok bilişim sistemlerindeki takımların proje bazlı işlerini optimize etmek için kullanılmıştır. Aşağıda dünyada kullanılan en klasik proje yönetim tekniği olan waterfall ile karşılaştırıldığında scrum metodolojisinin ne kadar önemli olduğu görülebiliyor. Bu farkın en büyük sebebi dünyadaki proje tanımlarının artık daha karmaşıklaşmış olmasıdır. Çünkü scrum metodolojisi kendi doğası gereği karmaşık ve belirsiz gereksinimlerin olduğu projeler için daha anlamlıdır. Ayrıca piyasa koşulları nedeni ile şirketlerin karlılığının arttırılmasında scrum metodolojisinin sağladığı faydalar ve değişen teknolojilere ayak uydurmaktaki esneklikler, scrum metodunu waterfall metodlara karşı üstün kılar. 

Agile Proje Yönetimi ve Scrum Metodu Neden Önemlidir?

Üstteki grafikte görülebileceği gibi 2013 - 2017 yılları arasında büyük, orta ve küçük ölçekli projelerin waterfall ve agile scrum sistemlerindeki başarıya ulaşma oranları arasında ciddi farklar vardır. Özellikle proje boyutu büyüdükçe ve proje karmaşıklaştıkça scrum metodolojisinde yaşanan başarı scrum metodolojisinin karmaşık yapılarda ne kadar başarılı çalıştığının göstergesidir.

Agile Proje Yönetimi Scrum Metodolojisi Nasıl İşler ve Nasıl Başarılı Olur?

Agile proje yönetimi scrum metodolojisinin başarıya ulaşması için product owner olarak tanımlanan müşteri, konusuna hakim olmalı ve geliştirme ekibi yani scrum metodolojisini uygulayacak ekipler ile işbirlikçi bir tutum sergilemelidir. 

Takım üyeleri arasında hiyerarşik bir yapı olmadan herkesin fikirlerinin ve düşüncelerinin eşit şartlarda söylenebildiği ve eşit terazilerde tartıldığı ortamlar oluşturulmalıdır. Tüm rollerde kişiler sorumluluk sahibi olmalıdır ve fikirleri ile birlikte fark yaratmak istemelidir. Toplantıları düzenli olarak yapılmalıdır. Hızlı ve sürekli olacak şekilde müşterilerin önüne fikirler ve projenin geldiği nokta iletilmelidir. Bu şekilde projenin her adımında feedback alarak projenin gerçek amacına hizmet etmek kolaylaştırılmalıdır. Adımları genelde aşağıdaki gibi tanımlanır. Fakat tabi ki burada da scrum metodolojisinin kendi doğası gereği sürekli değişme ve gelişme olmuştur.

Agile Proje Yönetimi ve Scrum Metodu Neden Önemlidir?

Scrum metodolojisinde product owner görevi gereği ürün kapsamının - ki product backlog diye belirtilen ilk kısım- yönetiminden sorumludur. Product owner bir grup değil, bir kişidir. Scrum metodolojisinin ilk aşaması olan product backlog'taki maddeler projenin sağlıklı ilerlemesi için product owner tarafından net şekilde ifade edilmelidir. 

Scrum metodolojisinde bu maddeler için öncelik sırası belirlenmeli ve bu öncelik sırasına göre ekiplere gerekli briefler iletilmelidir.  Sonraki aşamalarda çalışacak olan geliştirme ekibindeki kişiler product owner’ın yönlendirmesi ile hareket eder. Bu sebeple her ne olursa olsun sorumluluk product ownerdadır. Çünkü günün sonunda product owner scrum metodolojisinde projenin çıktılarını onaylayan kişi olarak konumlanır. Scrum metodolojisinin aşamalarından olan sprint backlog'taki görevi ise görevin kimin sorumluluğunda olduğunu ve o görevi tamamlamak için ekibin / ekiplerin ne kadar efor harcaması gerektiğini belirlemektir. 

Agile scrum metodolojisinde karşınızdakine katkınızın maksimumda olması beklenirken verimliliğiniz ise gitgide yükselmesi gerekmektedir. Agile proje yönetim sisteminin alt dalı olan scruma göre daha esnek olduğu söylenebilir. Başarıya ulaşmak için liderlik ekipleri desteklenir. 

Scrum metodu ise tüm işlevler arası takımları harekete geçirerek tüm takımlardan maksimum verim ve başarıyı almak ister. Tabi ki bu sistem başarılı ve kurallarına uygun bir şekilde işletilmelidir. Yoksa sistem çöker ve bu sistemin çökmesi şirketler adına kaos ile sonuçlanabilir. 

Bu nedenle scrum metodunu uygulayan kişilerin görevleri aynı zamanda bu sistemi doğru kavrayamayan şirketlere yol göstermektir. Çünkü yukarıda da gördüğümüz gibi scrum metodunu, işlevlerini, nasıl işlediğini kavrayarak geliştirebileceğiniz projeler eski temel proje yönetim sistemleri ile geliştirebileceklerinizden kat kat daha iyi olacaktır. Ayrıca süreye bağlı bir çalışma metodu olduğundan, çalışanların zamanları en efektif ve doğru şekilde planlanacak hem müşteri hem çalışan mutluluğu yükselecektir. 

Sonuç olarak scrum metodolojisi, müşteri ihtiyaçlarının değişiklik gösterdiği ya da gösterme ihtimali olduğu, ekiplerin yetkinlik anlamında kendi kendilerini organize edebildiği proje takımlarıyla, projenin kapsamı ele alınarak parçalara bölünmesi ve her parçanın ilmik ilmik işlenmesi ile hatasız sonuçlar ortaya çıkarabilme sanatıdır. Bu metodun bence en güzel tarafı ise geçmiş ile ilgilenmeyip mevcut koşullarda ve değişen dünya dinamiklerinde ne yapılması gerekiyorsa ekipçe planlanıp yapılmasıdır. Sonuçta kim son model telefon varken, 1990 model telefonu kullanmak ya da satın almak ister ki? 

Agile Proje Yönetimi ve Scrum Metodu Neden Önemlidir? konusunda yayınladığımız blog içeriğimizi faydalı bulduysanız, diğer insanlarında erişebilmesi için sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.

Performans Pazarlama Kategorisindeki Benzer Bloglarımız

Enhanced Conversion Tracking Nedir?
Enhanced Conversion Tracking Nedir?

Gelişmiş dönüşümler ile verilerinizi daha doğru bir şekilde ölçerek veriye dayalı optimizasyonlarınızı daha etkili hale getirebilirsiniz.

Devamını oku
Hayatınızı Kolaylaştıracak 10 Google Sheets İpucu
Hayatınızı Kolaylaştıracak 10 Google Sheets İpucu

Hayatınızı kolaylaştıracak 10 Google Sheets ipucu blog yazımızı inceleyin ve sizler de işinizi kolaylaştıracak yöntemleri öğrenin.

Devamını oku
Performans Pazarlama Metrikleri Nelerdir? En Sık Kullanılan 15 Metrik
Performans Pazarlama Metrikleri Nelerdir? En Sık Kullanılan 15 Metrik

Performans pazarlama dünyasında en sık takip edilen ve ölçümlenmesini tavsiye ettiğimiz 15 metriği sizler için derledik!

Devamını oku
Sizi bekliyoruz! Çok boyutlu dijital pazarlama çözümlerimizle tanışmak için hemen iletişime geçin.